Pagina opties

Groter

Maak nader kennis met (afval)water

Rondleidingen

Waterschap De Dommel verzorgt excursies en rondleidingen op de rioolwaterzuiveringen in Eindhoven, Hapert en Tilburg. Excursies worden verzorgd van maandag tot en met vrijdag in de ochtend (aanvang 09.00-09.30 uur) of middag (aanvang 13.00 - 13.30 uur). Een excursie duurt twee uur.
Een excursie moet minimaal drie weken van tevoren worden aangevraagd via de website van het waterschap. Deelname is gratis.

Spreekbeurten en lespakketten

Water is een gewild onderwerp voor spreekbeurten, werkstukken en projecten.
Veel organisaties stellen via een website informatie beschikbaar voor spreekbeurten en werkstukken.

Hier een overzicht:

www.riool.info 
www.dommel.nl 
www.brabantwater.nl 
www.droppiewater.nl
www.waterschappen.nl