Pagina opties

Groter

Verstoppingen

Verstopte huisaansluiting

Bij een verstopt riool is het van belang te weten of de verstopping zich op uw perceel bevindt (de huisaansluiting) of op gemeentegrond. Bevindt deze zich op gemeentegrond? Licht dan de gemeente in.

Verstopping op eigen perceel (huisaansluiting)

Als u huurder bent, neem dan contact op met de huiseigenaar of uw woningbouwvereniging. Deze is namelijk verantwoordelijk voor de aansluiting van de woning op de gemeentelijke riolering.

Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de riolering binnen de perceelgrens. U kunt contact opnemen met een loodgieter of ontstoppingsbedrijf. Deze kan de oorzaak van de verstopping onderzoeken en zal deze in de meeste gevallen ook direct verhelpen. De loodgieter mag geen problemen op gemeentegrond oplossen. Heeft u of uw loodgieter een probleem op gemeentegrond geconstateerd? Meldt dit dan aan de gemeente.

Kostenverhaal

Meestal is de oorzaak van een verstopping een vervuiling door vetafzetting, textieldoekjes, maandverband, etc. Omdat het probleem een direct gevolg is van het gebruik, komen de onderzoek- en herstelkosten hiervan voor uw rekening conform het principe 'de vervuiler betaalt'. Dit geldt voor de gehele perceelsaansluiting, vanaf de woning tot aan het hoofdriool. Verstoppingen in het hoofdriool (leiding, put, kolk) zijn voor rekening van de gemeente.

Verstoppingen kunnen ook ontstaan door een defect in de perceelsaansluiting, zoals ingegroeide boomwortels of een bezweken leiding. De plaats van het defect is bepalend voor wie de kosten betaalt. De gemeente betaalt de werkzaamheden op gemeentegrond en u betaalt de werkzaamheden op eigen terrein.

Ingroeiende boomwortels verdienen een nadere toelichting. Indien het defect wordt veroorzaakt door boomwortels, is het van belang om te bepalen waar de wortels in de perceelsaansluiting zijn binnengegroeid. Een perceelsaansluiting dient worteldicht te zijn. Op de plaats waar de wortels ingroeien, is sprake van een defect in de perceelsaansluiting. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade door wortels van haar bomen op particuliere grond. De gemeente heeft niet de plicht te voorkomen dat wortels doorschieten. De eigenaar van de particuliere grond heeft het recht om de doorgeschoten wortels te verwijderen. Omgekeerd geldt dat bij wortelingroei op gemeentegrond, afkomstig van particuliere bomen, de gemeente moet zorgen voor herstel van het defect in de perceelsaansluiting op gemeentegrond. Worteldichtheid van de perceelsaansluiting is het uitgangspunt, de plaats bepaalt wie betaalt.

Rioollucht in huis

Controleer of alle stankafsluiters (sifons) goed werken en goed aangesloten zijn. Kijk ook naar de standleiding (ontluchtingspijp van de binnenhuisriolering, loopt meestal tot onder het dak). Vaak wordt een regenpijp als standleiding gebruikt. Komt de rioollucht uit de regenpijp, voorzie deze dan ook van een stankafsluiter. U kunt ook een loodgieter inschakelen, deze kan voor u vaststellen wat het probleem is.

Water op straat of openbare verharding

Straatkolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van het regenwater. Tijdens regenbuien is het normaal dat het enige tijd duurt voordat het water weg kan stromen. Er blijft dan enige tijd water staan. Binnen een uur na de regenbui hoort het water weg te zakken. Als dit niet het geval is, of als een straatkolk zichtbaar verstopt is, maak hier dan melding van via de Meld & Herstellijn. De gemeente zal dan zo spoedig mogelijk het probleem verhelpen.

Verstopte duiker

Een duiker is een buis onder de weg of inrit, die twee watergangen met elkaar verbindt. Meldt het bij de gemeente als u gezien heeft dat het water niet goed doorstroomt. De beheerder kan dan langskomen om de oorzaak te achterhalen.