Pagina opties

Groter

Wegverzakking

Indien u een plaatselijke wegverzakking boven een rioolleiding constateert dan kan dat duiden op een gat in het riool of een andere beschadiging van de rioolleiding. Meldt dit daarom direct telefonisch bij de gemeente via 0497 - 551 480 om gevaarlijke situaties te voorkomen