Pagina opties

Groter

Winkelgebied

We streven naar een gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Een prettig centrum en een goed aanbod aan winkels en horeca is hier een onderdeel van.

Voor het centrum van de kern ’t Hof heeft de gemeenteraad in april 2015 de Actualisatie centrumvisie Bergeijk vastgesteld en in oktober 2017 de Update Centrumvisie Bergeijk. De centrumvisie biedt heldere kaders, gericht op het versterken van de ruimtelijk economisch en functionele structuur in Bergeijk. En is daarmee ook een toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen en initiatieven.

Over detailhandel zijn binnen de Kempen ook afspraken gemaakt. De gemeenteraad van Bergeijk heeft in mei 2015 de Regionale visie detailhandel De Kempen vastgesteld. Deze visie is ook vastgesteld door de gemeenteraden van Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden. We streven naar een gezonde detailhandelsstructuur in onze regio met een goed voorzieningenniveau. Hierbij is bijvoorbeeld ook gekeken naar de detailhandel in onze kleine kernen. NB: de raad heeft niet ingestemd met het 'automatisch' laten verdwijnen van een detailhandelsbestemming buiten een kernwinkelgebied, als dit pand een aantal jaren leeg staat.