Met droefheid heb ik kennisgenomen van het overlijden van de oud-wethouder van de gemeente Bergeijk Cor van Baalen. Hierbij spreek ik mijn oprechte deelneming uit aan zijn echtgenote, zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind en verdere familie en vrienden.

Dhr. van Baalen is vele jaren politiek actief geweest in de gemeente Bergeijk. Zo was hij raadslid en van 2002-2006 wethouder. Daarnaast was hij maatschappelijk zeer betrokken. Samen met zijn vrouw Ank zette hij zich als vrijwilliger vele jaren in voor kwetsbare inwoners. Hij zorgde er onder andere voor dat er voldoende vrijwilligers waren om de nieuwe Bergeijkenaren welkom te heten. Hij hielp hen met huisvesting en regelde de financiële steun. Hiervoor heeft hij in 2016, tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van Stichting Vluchtelingenhulp, een gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding gekregen.

In het dorp was hij een geliefd en graag gezien persoon, een echte Bourgondiër, die dicht bij de inwoners stond. Hij was toegankelijk, sociaal en toegewijd. Zijn pragmatische aanpak en maatschappelijke betrokkenheid zullen voor altijd in onze herinnering blijven.

Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor onze gemeente betekend heeft en wensen zijn echtgenote, kinderen en verdere nabestaanden veel kracht toe.

Burgemeester Arinda Callewaert

Foto van Cor van Baalen met een grote boom op de achtergrond

Laatste nieuws...

  • Afvalinzameling Bergeijk 2024

    De nieuwe afvaldata voor 2024 zijn bekend. Wil je een overzicht van alle afval ophaalmomenten (inclusief oud-papier) voor uw adres?

  • Installatie nieuwe leden jeugdgemeenteraad

    Op woensdag 29 november is de nieuwe jeugdgemeenteraad geïnstalleerd! Na een aantal inspirerende startbijeenkomsten in de maand september, waar groep 7 leerlingen kennis konden maken met de gemeente en de burgemeester, was het tijd voor de officiële installatie van 10 nieuwe jeugdleden.

  • Informatieavond Fietsstraat Walik

    Op 26 april 2022 hebben wij u geïnformeerd over de opstart van de ontwerpfase van de herinrichting van de Hobbel en Broekhovenseweg binnen de kom van de kern Walik. De herinrichting van de Hobbel en Broekhovenseweg binnen de kom van Walik maakt onderdeel uit van het tracé van de snelle fietsverbinding Bergeijk – Stedelijk gebied nu beter bekend als het project F67 – De Kempenroute.