Verschillende zorgverzekeraars hebben inmiddels de nieuwe premiebedragen voor 2024 bekendgemaakt. Tot en met 31 december 2023 kun je overstappen van zorgverzekering en/of wijzigingen in je polis aanbrengen. Voor inwoners van de Kempen met een laag inkomen en weinig vermogen hebben de Kempengemeenten een collectieve zorgverzekering, ook wel Gemeentepolis genoemd, afgesloten bij de zorgverzekeraars CZ en VGZ. Deze Gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering en aanvullende verzekering, waarbij de gemeente (een deel van) de premie van de aanvullende verzekering betaalt. Door deel te nemen aan de Gemeentepolis ben je dan ook uitgebreider verzekerd voor de prijs van een basis zorgverzekering. Meedoen betekent dus minder betalen voor méér zorgverzekering.

Wil je meer weten over de Gemeentepolis? Kom naar de informatiebijeenkomst!

Wanneer: donderdag 30 november 2023 om 16.30 uur
Waar: KempenPlus, Raambrug 8 te Bladel
Aanmelden: niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld via het e-mailadres geldzaken@kempengemeenten.nl

Meer informatie over de collectieve zorgverzekering via: www.kempengemeenten.nl/collectieve-ziektekostenverzekering(externe link)

Publiek zit in een zaal te luisteren naar een spreker

Laatste nieuws...

  • Afvalinzameling Bergeijk 2024

    De nieuwe afvaldata voor 2024 zijn bekend. Wil je een overzicht van alle afval ophaalmomenten (inclusief oud-papier) voor uw adres?

  • Installatie nieuwe leden jeugdgemeenteraad

    Op woensdag 29 november is de nieuwe jeugdgemeenteraad geïnstalleerd! Na een aantal inspirerende startbijeenkomsten in de maand september, waar groep 7 leerlingen kennis konden maken met de gemeente en de burgemeester, was het tijd voor de officiële installatie van 10 nieuwe jeugdleden.

  • Informatieavond Fietsstraat Walik

    Op 26 april 2022 hebben wij u geïnformeerd over de opstart van de ontwerpfase van de herinrichting van de Hobbel en Broekhovenseweg binnen de kom van de kern Walik. De herinrichting van de Hobbel en Broekhovenseweg binnen de kom van Walik maakt onderdeel uit van het tracé van de snelle fietsverbinding Bergeijk – Stedelijk gebied nu beter bekend als het project F67 – De Kempenroute.