Op maandag 2 oktober om 20.30 uur zal voor belangstellenden een informatiebijeenkomst worden gehouden in Buurthuis ’t Sant op de Weebosch. Tijdens deze bijeenkomst zal het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kapelledries fase 3’ worden gepresenteerd.
Om de informatiebijeenkomst te kunnen bijwonen dient u zich vooraf aan te melden. Dit kan tot en met zondag 1 oktober 2023 via de website www.bergeijk.nl/informatieavond-kapelledries-III.

Laatste nieuws...