Op dinsdag 3 oktober om 19:30 uur zal voor belangstellenden een informatiebijeenkomst worden gehouden in De Buitengaander te Westerhoven. Tijdens deze bijeenkomst zal het voorontwerpbestemmingsplan ‘Westerhoven-Noord’ worden gepresenteerd.
Om de informatiebijeenkomst te kunnen bijwonen dient u zich aan te melden via www.bergeijk.nl/informatieavond-westerhoven-noord.

Laatste nieuws...