Van cybercrime worden steeds meer mensen het slachtoffer. Via verraderlijke mailtjes, appjes, sms’jes tot aan ingenieuze bezoekjes aan huis worden digitale identiteiten en gegevens van burgers gegijzeld of worden bedragen van hun betaalrekening gehaald. Om de digitale weerbaarheid van onze inwoners te vergroten organiseert de gemeente Bergeijk, samen met de buurtpreventie een informatieavond.

Peter Lahousse is door de gemeente Bergeijk uitgenodigd om een informatief en interactief programma te presenteren. Hij is expert op het thema cybercrime en daarnaast werkzaam als adviseur voor de Nederlandse politie. Tijdens deze avond neemt hij je mee in de wereld van de cybercrimineel en laat hij aan de hand van een aantal casussen zien hoe je je kunt beschermen tegen deze praktijken. Lahousse: “De digitale crimineel wordt steeds slimmer en moeilijker van ‘echt’ te onderscheiden. Mensen schamen zich ervoor als ze erin trappen, maar zie het maar zo: het is alsof je een wedstrijd schaakt tegen een professional.

Gemaskerde mannen die bij een computerscherm staan en proberen een bankpasje weg te halen en een slotje open te maken.

Burgemeester Arinda Callewaert: “We willen onze inwoners op een laagdrempelige manier informeren over deze vorm van online misbruik. Dit doen we door de mensen bewust te maken van de gevaren en ze tips te geven zodat ze niet in deze ‘slimme’ trucs trappen. Dit is één van de acties die wij dit jaar samen met de buurtpreventieteams organiseren".

Er is besloten om een extra informatieavond te organiseren. Mocht u op de hoogte willen blijven over de extra informatieavond, geef u dan op via onderstaand formulier.

Ik wil op de hoogte blijven over de extra informatieavond 'digitale weerbaarheid en cybercrime'

Laatste nieuws...

  • Afvalinzameling Bergeijk 2024

    De nieuwe afvaldata voor 2024 zijn bekend. Wil je een overzicht van alle afval ophaalmomenten (inclusief oud-papier) voor uw adres?

  • Installatie nieuwe leden jeugdgemeenteraad

    Op woensdag 29 november is de nieuwe jeugdgemeenteraad geïnstalleerd! Na een aantal inspirerende startbijeenkomsten in de maand september, waar groep 7 leerlingen kennis konden maken met de gemeente en de burgemeester, was het tijd voor de officiële installatie van 10 nieuwe jeugdleden.

  • Informatieavond Fietsstraat Walik

    Op 26 april 2022 hebben wij u geïnformeerd over de opstart van de ontwerpfase van de herinrichting van de Hobbel en Broekhovenseweg binnen de kom van de kern Walik. De herinrichting van de Hobbel en Broekhovenseweg binnen de kom van Walik maakt onderdeel uit van het tracé van de snelle fietsverbinding Bergeijk – Stedelijk gebied nu beter bekend als het project F67 – De Kempenroute.