In 2019 zijn we reeds gestart met de voorbereiding van het project “Zuidelijke randweg Luyksgestel en Bergeijk”. Het project betreft de herinrichting van 2 komgrenzen en 4 kruispunten op de doorgaande weg door Luyksgestel en Bergeijk. Nu zijn we zover dat we binnenkort gaan starten met de uitvoering van de werkzaamheden. 

Op maandag 27 september om 19.00 uur geven we in samenwerking met de aannemer een toelichting op de werkzaamheden, de planning, de afsluitingen en de omleidingen. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden informatieavond uitvoering werkzaamheden Zuidelijke Randweg Luyksgestel en Bergeijk

Aanmelden kan tot en met donderdag 23 september 2021. Afhankelijk van de belangstelling en van de dan geldende coronamaatregelen, wordt er op dezelfde avond nog een 2e sessie ingelast. Vanzelfsprekend wordt u in dat geval hierover nader geïnformeerd.

Afhankelijk van de belangstelling en van de dan geldende coronamaatregelen, wordt er op dezelfde avond nog een 2e sessie ingelast. Vanzelfsprekend wordt u in dat geval hierover nader geïnformeerd. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer. G. Bullens via ons telefoonnummer: 0497 - 551 455, of per mail op g.bullens@bergeijk.nl.

Laatste nieuws...