Er is behoefte aan nieuwe woningen in Bergeijk. Daarvoor moeten dan ook voldoende locaties beschikbaar komen.  Eén van die potentiële locaties is het gebied tussen de Hooge Berkt en de Stökskesweg. Het gebied is ruim 5 ha groot en biedt ruimte aan ca 180 woningen. De gemeente vindt het belangrijk dat een groot deel van die woningen voor verschillende doelgroepen geschikt is. Zo zal 30% van het aantal woningen een sociale huurwoning worden, is 20% van de woningen bedoeld voor starters en 10% voor senioren.

Het gebied tussen de Hooge Berkt en de Stökskesweg is aangewezen als een mogelijke nieuwe woningbouwlocatie. In overleg met twee ontwikkelaars heeft de gemeente de mogelijkheden om hier woningen te bouwen onderzocht. Er is daarvoor een ontwerp-stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit stedenbouwkundig ontwerp is of wordt toegelicht tijdens meerdere informatieavonden op 21 en 27 juli. Tijdens deze avonden, maar ook daarna kunt u op dit ontwerp reageren.

De belangstelling voor deze informatieavond was groot. Inschrijven is niet meer mogelijk. Hieronder vindt u de presentatie die tijdens de informatieavonden is gepresenteerd.

U kunt dan schriftelijk reageren tot 10 september op dit schetsplan. U kunt uw reactie mailen naar hoogeberkt@bergeijk.nl of per post aan Gemeente Bergeijk, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk, o.v.v. Hooge Berkt II. Heeft u de informatieavonden gemist, maar toch behoefte aan een persoonlijk gesprek of meer informatie? Stuur dan ook een e-mailbericht.


NB: De omgevingsdialoog heeft geen formele status, maar gaat vooraf aan de bestemmingsplanprocedure. U kunt dus ook nog altijd later op de plannen reageren.

 

Laatste nieuws

  • Heeft u door COVID 19 veel minder inkomen gekregen en hebt u problemen met het betalen van uw huur, hypotheek en andere vaste lasten? Dan kunt u misschien een beroep doen op de TONK.
    infographic TONK
  • Ontdek de vele speeltuintjes in alle kernen van Bergeijk.
    Speelplek Patersbos
  • In Bergeijk is het goed fietsen en wandelen. Volgens Visit Brabant  is er flink gefietst en heel veel gewandeld in Bergeijk. Met fietsen staat Bergeijk bij de eerste 40% in Brabant en met wandelen staan we zelfs in de top 5.
    Genieten op een bankje tijdens een fietstocht