Soms lijkt het wel of er steeds meer regels en formulieren bij komen. Is het invullen van een formulier of het begrijpen van een regeling soms lastig? Of heeft u problemen met een organisatie waar u zelf niet meer uit komt? Vraag de Sociaal Raadslieden, vertrouwelijk en onafhankelijk van de gemeente, om te helpen. Samen zoeken zij met u naar oplossingen en bieden zij u graag een luisterend oor. Dit doen zij geheel vrijblijvend en kosteloos.

Bij wat voor vragen of problemen kunnen de Sociaal Raadslieden u helpen?

  • Uitkeringen (bijvoorbeeld WW, WIA, AOW, Bijstand)
  • Minimaregelingen (bijvoorbeeld de individuele inkomenstoeslag of de participatieregeling)
  • Schulden (bijvoorbeeld beslaglegging) 
  • Vragen op het gebied van werk
  • Belastingen (bijvoorbeeld aanslagen of invordering)
  • Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget, kinderopvangtoeslag)
  • Inkomens- en voorzieningencheck
  • Regelingen en voorzieningen bij veranderingen in uw leefsituatie (zoals bij een scheiding of overlijden)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), bijvoorbeeld over de eigen bijdrage CAK

Inloopspreekuur

Speciaal voor al uw vragen en problemen op sociaal juridisch gebied zijn de Sociaal Raadslieden op vrije inloop aanwezig in het Aquinohuis (Dokter Rauppstraat 52 te Bergeijk) op woensdag 19 januari 2022 van 09.00 – 17.00 uur. 

Laatste nieuws...