Voortgang

 1. Afgerond: Informatieavond -

  Een gedeelte van de Kolfdries is al enige tijd bebouwd en opgeleverd. In een ander gedeelte van de Kolfdries zijn de bouwactiviteiten in volle gang. Mede door die bouwactiviteiten kunnen we de huidige bouwwegen en de direct omgeving nog niet inrichten. Wel zijn we al doende met de planvorming van de inrichting, het ontwerp voor het zogenaamde woonrijp maken. 

  Op de informatieavond van 28 maart 2022 zijn de plannen over de toekomstige inrichting van de Kolfdries gepresenteerd en besproken.

  Presentatie schetsontwerp openbare ruimte woningbouwplan St. Servatius

 2. Afgerond: Informatieavond woonrijp maken -

  De plannen zijn uitvoeringsgereed gemaakt, het werk is aanbesteed en de aannemer is bekend. We gaan starten met de uitvoering van het werk.  

  Op de informatieavond van 25 oktober 2022 zijn de plannen over de uitvoering  gepresenteerd en besproken.

  Presentatie woonrijp maken St. Servatius