Bel & Herstellijn

Via de Bel & Herstellijn kunt u diverse klachten en meldingen over de openbare ruimte doorgeven aan de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om vernielingen of zaken die 'mis' zijn in speeltuinen of aan straatmeubiair, onverzorgd groen, losliggende tegels, gaten in de weg, omvergereden paaltjes of kapotte verkeersborden? Meldt u klachten direct bij ons, dan zijn wij beter in staat actie te ondernemen.

Direct een melding maken in de Bel & Herstellijn

U kunt uw klacht of melding ook telefonisch doorgeven via 0497 - 551 480. Wie belt wordt direct te woord gestaan. Tijdens openingstijden van het gemeentehuis door een medewerker van de gemeente, buiten openingstijden door een callcenter.

Sluit venster x

Op dit moment onderzoeken we de digitale dienstverlening. De rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek om het beleid van de gemeente te beoordelen. De gemeentelijke website speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom willen we graag van u weten wat u van deze website vindt. Dat helpt ons om aanbevelingen te doen om de dienstverlening nog beter te maken. Het invullen van de enquête kost hooguit een minuut.

Direct de enquête invullen