Iets melden

Constateert u na kantooruren of in het weekend zaken die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten, dan kunt u bellen met het calamiteitennummer 0497-551480.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een gat in de weg, een ontbrekende of losliggende putdeksel of een omgewaaide boom die gevaar oplevert.

Tijdens kantooruren of voor meldingen die geen acute actie vragen, kunt u kiezen uit onderstaande opties.

Sluit venster x

Op dit moment onderzoeken we de digitale dienstverlening. De rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek om het beleid van de gemeente te beoordelen. De gemeentelijke website speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom willen we graag van u weten wat u van deze website vindt. Dat helpt ons om aanbevelingen te doen om de dienstverlening nog beter te maken. Het invullen van de enquête kost hooguit een minuut.

Direct de enquête invullen