Aanvragen leerlingenvervoer 2018-2019

Als u voor uw kind voor het komende schooljaar (2018-2019) een aanvraag wilt indienen voor leerlingenvervoer dan is het belangrijk dat u deze aanvraag vóór 1 juni 2018 indient bij de gemeente Bergeijk.

De aanvraag voor een vervoersvoorziening moet worden ingediend bij de gemeente, voor elk schooljaar opnieuw. Het aanvraagformulier kunt u downloaden van de gemeentelijke website www.bergeijk.nl/leerlingenvervoer, vervolgens uitprinten, invullen en terugsturen. U kunt het echter ook digitaal met behulp van uw DigiD invullen. Een andere mogelijkheid is het formulier ophalen bij de receptie van de gemeente Bergeijk gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Indien u het aanvraagformulier vóór 1 juni indient, dan vindt besluitvorming tijdig plaats voor het daaropvolgende schooljaar. Indien dit door omstandigheden later gebeurt, ontvangt u uiterlijk binnen 8 weken een besluit over het leerlingenvervoer. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Willemien Rombouts van de gemeente 0497-551455 of per e-mail leerlingenvervoer@bergeijk.nl.