Cultuurprijs Bergeijk: meld talent aan!

Vanaf dit jaar willen we tweejaarlijks een prijs gaan uitreiken, een Oeuvreprijs en een Jongeren Cultuurprijs. De Oeuvreprijs is bestemd voor een persoon uit de gemeente Bergeijk die op cultureel of artistiek vlak al jaren een bijzondere prestatie met een ruime lokale herkenning in of voor Bergeijk levert en die zich inzet voor het culturele leven in de gemeente Bergeijk.

De Jongerencultuurprijs is een aanmoedigingsprijs voor jongeren tot 21 jaar. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan personen/ instellingen, die op cultureel of artistiek vlak een bijzondere prestatie met een ruime lokale herkenning in of voor Bergeijk leveren en die zich inzetten voor het culturele leven in de gemeente Bergeijk.

Beide prijzen bestaan uit een oorkonde en geldprijs van € 1.000, =. De nominaties worden beoordeeld door een vakjury bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de BKV, BErgeijkACTIVE, Art4U, Kattendans en gemeente.

U kunt vanaf heden tot en met 18 juli 2018 personen/instellingen voordragen.

De prijzen worden uitgereikt op de Bergeijkse Uitmarkt op zondag 23 september as.