Honden aan de lijn

Lekker lopen door het bos, spelen met je hond en samen rennen. In veel gebieden mogen honden alleen aangelijnd worden uitgelaten.

Houd rekening met andere mensen en dieren

Iedereen kan van de natuur genieten. Wandelend of fietsend. Alleen, met familie of samen met de hond. Hierbij moeten we alleen wel rekening houden met andere mensen, maar ook met dieren die in het gebied leven.

Recreanten

Wandelaars en fietsers willen hun vrije tijd in de natuur graag ontspannen doorbrengen. Velen hebben geen last van honden. Een deel van de mensen is bang van honden. Niet iedereen vindt het leuk als een hond tegen ze opspringt of luid blaffend achter de fiets aanrent. Ook kunnen ruiters en menners last hebben van de honden omdat hun paarden mogelijk schrikken. Iedereen wil zulke situaties voorkomen.

Wilde dieren

Alle honden hebben een jachtinstinct. Als een hond ‘wild’ ruikt, wordt dat instinct geprikkeld en wil de hond het dier dat hij ruikt opsporen. Bijna alle dieren in de natuur zijn bang voor honden. Ook voor honden die ‘niets doen’. Komt een hond te dicht in de buurt, dan schrikken de dieren op en vluchten weg. Soms lopen ze zich letterlijk dood op wegen of tegen prikkeldraad. Daarbij worden er jaarlijks meerdere reeën en andere dieren verwond of doodgebeten door jagende honden.

Vogels

Veel vogels zoeken hun voedsel op de grond, door verstoring van een hond moeten ze opvliegen. Daardoor eten ze minder en het kost ook nog eens veel energie om steeds weg te vliegen. Als dit vaak gebeurt, worden vogels zwakker en gaan ze minder eieren leggen. Met als gevolg dat er minder jonge vogels bijkomen. Weidevogels nestelen meestal in het veld. Op het moment dat ze te vaak verstoord worden, vluchten ze uit het gebied en laten hun nest onbeheerd achter. Eieren of jonge kuikens zijn dan een gemakkelijke prooi voor andere dieren.

Vee

Veel mensen weten niet dat het uitlaten van honden gevaarlijk kan zijn voor koeien. In hondenpoep kan de Neospora Caninum parasiet zitten. Honden die hun behoefte doen in of aan de rand van een weiland zijn zo een groot gevaar voor koeien. De Neospora is namelijk de belangrijkste oorzaak van abortussen bij koeien. Door besmette hondenpoep die in het (kuil)gras terecht komt, kan een koe besmet worden. De koe wordt er niet ziek van, maar het kan leiden tot een vroeggeboorte of een doodgeboren kalfje. Een enkele keer worden kalveren geboren met hersenafwijkingen. Omdat een besmette koe altijd drager blijft, is ze dus ongeschikt voor de fokkerij en wordt ze geslacht. Ruim hondenpoep dus altijd op, ook in of aan de rand van weilanden. Ook als er geen koeien in de wei lopen. Het gras wordt namelijk gehooid voor de koeien en zo kunnen ze alsnog besmet raken.

Sluit venster x

Op dit moment onderzoeken we de digitale dienstverlening. De rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek om het beleid van de gemeente te beoordelen. De gemeentelijke website speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom willen we graag van u weten wat u van deze website vindt. Dat helpt ons om aanbevelingen te doen om de dienstverlening nog beter te maken. Het invullen van de enquête kost hooguit een minuut.

Direct de enquête invullen