Inloopavond ontwerp herinrichting Riethovensedijk en ploegpad: maandag 28 mei

In februari van dit jaar hebben we een klankbordgroep geformeerd om samen tot een plan te komen voor de herinrichting van de Riethovensedijk en ploegpad in Bergeijk. Samen met deze klankbordgroep en een begeleidend bureau zijn we in een drietal sessies gekomen tot een gedragen ontwerp. Het betreft een ontwerp voor de herinrichting van de Riethovensedijk inclusief de aansluiting met de Bucht en tevens de herinrichting van de fietsverbinding; het zogenaamde ploegpad. We willen het resultaat graag aan u laten zien.

Hiertoe nodigen wij u uit voor een inloopavond op maandag 28 mei 2018 in het gemeentehuis van Bergeijk. U bent welkom tussen 19.00 en 20.30 uur.

Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer Ferry Jansen, telefonisch via 0497-551455 of via e-mail ferry.jansen@bergeijk.nl.