Participatieavond voor inbreidingsplan ‘Achter de Sleutel’

We nodigen u van harte uit op maandagavond 19 februari om 20.00 uur in de Rietstek voor de 2e participatieavond over de eventuele woningbouwontwikkeling in het inbreidingsgebied ‘Achter de Sleutel’ (Dorpsstraat/Gildestraat/Tonterstraat).

De werkgroep Zorg in eigen Dorp, gemeente Bergeijk, Keersop Project Ontwikkeling, van Santvoort Bouw BV en Woningstichting De Zaligheden willen samen met u de mogelijke inrichting van het te ontwikkelen gebied bespreken.

De klankbordgroep die na de 1e participatieavond (april 2017) is samengesteld uit 13 vertegenwoordigers vanuit de jongeren, omwonenden, senioren, zorg voor jong volwassenen, belangstellenden, Werkgroep Zorg in eigen Dorp, de ontwikkelaars en de gemeente Bergeijk, is inmiddels een aantal keer bij elkaar geweest. Zij hebben de haalbaarheid en wenselijkheid van de gebiedsontwikkeling besproken aan de hand van een aantal scenario’s die zijn gebaseerd op de uitkomsten van de 1e participatieavond en het overleg met de omwonenden.

Die scenario’s zijn door de klankbordgroep beoordeeld op de diverse mogelijkheden van ontwikkeling voor de doelgroepen en tal van stedenbouwkundige uitgangspunten (bijv. toegankelijkheid, groen, dorpskarakter, omgeving etc.). 

In de klankbordgroep is inmiddels een voorkeur voor een drietal structuurschetsen ontstaan. Samen met een stedenbouwkundige zijn die schetsen verder inzichtelijk gemaakt en een stap verder uitgewerkt om tot een keuze te kunnen komen. Deze 3 opties worden ook bekeken op de financieel-economische haalbaarheid.

De opties die het resultaat zijn van de bijeenkomsten van de klankbordgroep worden aan u tijdens de 2e participatieavond voorgelegd. Hierbij krijgt u actief de gelegenheid om te reageren, met als doel om tot één voorkeursvariant te komen voor een nieuwe invulling van het gebied ‘Achter de Sleutel’.

We nodigen u van harte uit om ook nu weer mee te praten en denken over dit inbreidingsplan. Iedereen met een belang of interesse, omwonenden, grondeigenaren, mensen die op zoek zijn naar geschikte woonruimte binnen Riethoven… iedereen die realistisch en constructief mee wil denken om de haalbaarheid van dit plan te bekijken.

We zien u graag maandag 19 februari in de Rietstek!