Vervolgsessie Uitmarkt: dinsdag 3 juli 2018

Op dinsdag 29 mei jongstleden heeft de vervolginformatiebijeenkomst over de Uitmarkt Bergeijk plaatsgevonden in de raadzaal van de gemeente Bergeijk. Tijdens deze sessie is informatie verstrekt over dit initiatief en heeft een terugkoppeling vanuit de diverse organisaties plaatsgevonden. Daarnaast is afgesproken dat iedere deelnemer via de website van de gemeente Bergeijk wensen door mag geven. 

Bergeijk heeft veel cultuur te bieden. Van beeldende kunst tot literatuur, van muziek tot toneel.  We denken dat het goed is om de volle breedte van onze cultuur voor het voetlicht te brengen.

Graag nodigen we u uit voor een vervolgsessie op dinsdagavond 3 juli om 19.30 uur in de raadzaal van de gemeente Bergeijk. Vanzelfsprekend mag u meerdere personen van uw vereniging meenemen. Graag horen we vóór 29 juni of u aanwezig bent en zo ja met hoeveel personen.

U kunt zich aanmelden voor de vervolginformatiebijeenkomst op dinsdag 3 juli 2018 via:

www.bergeijk.nl/uitmarkt

Aanmelden als deelnemer aan de uitmarkt op zondag 23 september 2018 kan via:

www.bergeijk.nl/aanmeldenuitmarkt