De gemeenteraad van Bergeijk vindt het erg belangrijk dat kinderen en jongeren meedenken over het verbeteren van de leefomgeving en voorzieningen in de gemeente Bergeijk. Daarom heeft de gemeenteraad besloten tot het oprichten van een Jeugdgemeenteraad.

Van elke basisschool in de gemeente zit één leerling uit groep 7 en één leerling uit groep 8 in de Jeugdgemeenteraad en krijgen leerlingen die niet in Bergeijk op school zitten, maar wel in de gemeente Bergeijk wonen, ook de kans om zich aan te melden. Zo maken kinderen al op jonge leeftijd kennis met de gemeentepolitiek en krijgen zij bovendien de mogelijkheid om zelf invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente.
 

De jeugdgemeenteraad vergadert formeel ongeveer 5 keer per schooljaar en deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vraag stellen aan de jeugdgemeenteraadsleden of hun mening weten over bepaalde onderwerpen? Stuur dan een e-mail naar griffie@bergeijk.nl.

Ieder jaar zijn er verkiezingen op de basisscholen en wijzigt de samenstelling van de Jeugdgemeenteraad.

Samenstelling jeugdgemeenteraad schooljaar 2021-2022

Voorzitter: burgemeester Arinda Callewaert-de Groot
plaatsvervangend voorzitter: wethouder Marko van Dalen

 • Sophie van Dalen - Basisschool Beisterveld, Bergeijk
 • Sune Heesterbeek - Basisschool De Regenboog, Bergeijk
 • Lieke Hogenboom - Basisschool Prinses Beatrix, Bergeijk
 • Pien Groenen - Basisschool De Klepper, Luyksgestel
 • Juup Jansen - Basisschool De Zonnesteen, Bergeijk
 • Sylke Habraken - Basisschool Sint Willibrordus, Riethoven
 • Flora Denissen - Basisschool St. Gerardus, Weebosch
 • Fem Coppens - Basisschool De Ster, Westerhoven
 • Isa Janssens - Basisschool De Waterloop, ’t Loo
 • Thijs Willems - Basisschool Prinses Beatrix, Bergeijk
 • Cas Cuypers- De Klepper Luyksgestel
 • Fabian van Os - Basisschool de Waterloop 't Loo
 • Guus Kennis - Basisschool Sint Willibrordus, Riethoven
 • Marijn Bergwerff - Basisschool De Regenboog, Bergeijk
 • Loek van Kruijsdijk - Basisschool De Ster, Westerhoven
 • Joos d’Haens - Basisschool St. Gerardus, Weebosch
 • Mea Burgmans - Basisschool Beisterveld, Bergeijk
 • Emme Smolders - Basisschool De Zonnesteen, Bergeijk