De gemeenteraad van Bergeijk vindt het erg belangrijk dat kinderen en jongeren meedenken over het verbeteren van de leefomgeving en voorzieningen in de gemeente Bergeijk. Daarom heeft de gemeenteraad besloten tot het oprichten van een Jeugdgemeenteraad.

Van elke basisschool in de gemeente zit één leerling uit groep 7 en één leerling uit groep 8 in de Jeugdgemeenteraad en krijgen leerlingen die niet in Bergeijk op school zitten, maar wel in de gemeente Bergeijk wonen, ook de kans om zich aan te melden. Zo maken kinderen al op jonge leeftijd kennis met de gemeentepolitiek en krijgen zij bovendien de mogelijkheid om zelf invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente. Burgemeester Arinda Callewaert-de Groot is de voorzitter van de Jeugdgemeenteraad en als zij niet aanwezig kan zijn, dan wordt ze vervangen door één van de wethouders. Ieder jaar zijn er verkiezingen op de basisscholen en wijzigt de samenstelling van de Jeugdgemeenteraad.

De jeugdgemeenteraad vergadert formeel ongeveer 5 keer per schooljaar en deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vraag stellen aan de jeugdgemeenteraadsleden of hun mening weten over bepaalde onderwerpen? Stuur dan een e-mail naar griffie@bergeijk.nl.