Oproep voor kinderen uit de groepen 7 en 8 die niet in Bergeijk op school zitten maar wel in de gemeente Bergeijk wonen.

Ook dit schooljaar gaan we verder met de jeugdgemeenteraad voor leerlingen uit de groepen 7 en 8. De kinderen die in de gemeente Bergeijk op school zitten worden via hun eigen basisschool hierbij betrokken. Op de Bergeijkse basisscholen worden namelijk jeugdgemeenteraadsverkiezingen georganiseerd.

Maar we willen natuurlijk ook de kinderen die wel in de gemeente Bergeijk wonen, maar hier niet op school zitten, de kans geven om in de jeugdgemeenteraad te komen. Onder deze kinderen die niet in Bergeijk naar school gaan zal een loting plaatsvinden.

Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen, geef je dan op vóór maandag 16 oktober via griffie@bergeijk.nl.

Heb je eerst nog vragen hierover? Mail dan naar griffie@bergeijk.nl of bel via telefoonnummer 088-4970333.

Foto raadzaal gemeentehuis Bergeijk

Laatste nieuws...