Op 23 mei heeft het Kempen Interventie Team (KIT) een bestuurlijke, integrale controle uitgevoerd op een locatie in Riethoven. Hierbij waren gemeente, ODZOB, VRBZO en politie aanwezig.

Er is gekeken naar de aanwezige bouwwerken, waar deze voor gebruikt worden en wie er woont. Er zijn geen grote bijzonderheden aangetroffen. Wel zijn er verschillende onderzoekspunten voor de gemeente op het gebied van het bestemmingsplan en brandveiligheid.

Kempen Interventie Team

Het Kempen Interventie Team is een samenwerkingsverband tussen de acht Kempengemeenten, politie, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. De Kempengemeenten zijn de gemeente Veldhoven, Best, Oirschot, Waalre, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk.
Dit team controleert regelmatig locaties waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van het niet voldoen aan wet- en regelgeving of van andere misstanden. Zoals (illegale) bewoning, strijdig gebruik van het pand, brandveiligheid, inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP), prostitutie, mensenhandel, drugs. 

Melden 

Signalen of vermoedens kunt u altijd anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000, kijk ook op www.meldmisdaadanoniem.nl(externe link). U kunt het  melden bij het politieteam in uw buurt, telefoon: 0900-8844 of via de gemeente op info@bergeijk.nl

('')

Laatste nieuws...

  • Inloopbijeenkomst Ontwerp Bestemmingsplan Eurocircuit

    De Gemeente Valkenswaard heeft de toekomst van het Eurocircuit vertaald in een ontwerp bestemmingsplan dat ter inzage ligt tot en met 22 juni 2023. Om het ontwerp bestemmingsplan toe te lichten wordt er een algemene inloopavond georganiseerd op dinsdagavond 6 juni van 19.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard.

  • NL-Alert testbericht op maandag 5 juni 2023. Ontvang jij ‘m ook?

    NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert over noodsituaties. Op maandag 5 juni 2023 zendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht uit in heel Nederland.

  • Militaire oefening van 5 t/m 16 juni 2023

    Van 5 t/m 16 juni 2023 vindt er een militaire oefening plaats binnen de gemeente Bergeijk.  De oefening wordt gehouden in het kader van opleiding en training voor militairen van de Koninklijke Landmacht.