Gemeente Bergeijk laat de kolken weer reinigen. In deze werkgang reinigen we alle soorten straat- en trottoirkolken en diverse goten binnen de bebouwde kom.

De planning voor de werkzaamheden is als volgt:

Kolken reinigen:

Week 45: Luyksgestel, de Weebosch, Riethoven en Westerhoven
Week 46: ’t Loo en Bergeijk
Week 46/47/48: Bergeijk

Lijngoten reinigen:

Week 49: Bergeijk

Een goede afvoer van regenwater kan verhinderd worden door bijvoorbeeld straatvuil en gevallen bladeren. Dat zorgt voor overlast en daarom is het van belang dat straat- en trottoirkolken regelmatig gereinigd worden. Het juiste onderhoud op het juiste moment vormt zo de garantie op een goed functionerend rioolstelsel.

Om ongehinderd te kunnen werken, vragen we iedereen om tijdens de werkzaamheden geen auto’s in de buurt van de kolken te parkeren.

Man met wagen is de kolken aan het reinigen

Laatste nieuws...

  • Afvalinzameling Bergeijk 2024

    De nieuwe afvaldata voor 2024 zijn bekend. Wil je een overzicht van alle afval ophaalmomenten (inclusief oud-papier) voor uw adres?

  • Installatie nieuwe leden jeugdgemeenteraad

    Op woensdag 29 november is de nieuwe jeugdgemeenteraad geïnstalleerd! Na een aantal inspirerende startbijeenkomsten in de maand september, waar groep 7 leerlingen kennis konden maken met de gemeente en de burgemeester, was het tijd voor de officiële installatie van 10 nieuwe jeugdleden.

  • Informatieavond Fietsstraat Walik

    Op 26 april 2022 hebben wij u geïnformeerd over de opstart van de ontwerpfase van de herinrichting van de Hobbel en Broekhovenseweg binnen de kom van de kern Walik. De herinrichting van de Hobbel en Broekhovenseweg binnen de kom van Walik maakt onderdeel uit van het tracé van de snelle fietsverbinding Bergeijk – Stedelijk gebied nu beter bekend als het project F67 – De Kempenroute.