Iedereen kent ze wel, personen in uw directe omgeving die goud waard zijn voor de samenleving. Mensen die zich al vele jaren inzetten voor anderen, voor een vereniging of voor een goed doel. Belangeloos en meestal in alle bescheidenheid, simpelweg omdat ze belangrijk vinden dat het werk gedaan wordt. Kortom, mensen die een lintje verdienen. Maar daar gaat het nog vaak mis… De stap om een Koninklijke Onderscheiding aan te vragen wordt vaak vergeten. U hebt nu de kans om daar verandering in te brengen. De deadline voor het aanleveren van voorstellen voor de Lintjesregen van 2024 is 1 juli 2023. Let op: dien uw aanvraag tijdig in! 

De procedure en de stappen die u moet doorlopen kunt u vinden op www.bergeijk.nl/lintjes.
Voor meer informatie of het aanvragen van een formulier kunt u ook contact opnemen met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 088 - 497 03 08 of per e-mail bestuurssecretariaat@bergeijk.nl. Zij nemen uw aanvraag in behandeling en kunnen op voorhand aangeven of uw aanvraag kans van slagen heeft en of uw aanvraag compleet is.

Criteria

Iemand komt voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking als hij of zij:

 • Geruime tijd als vrijwilliger actief is. Het moet gaan om een aaneengesloten periode;
 • Vrijwilligerswerk doet dat ten dienste staat van de samenleving;
 • Geen (vaste) vergoeding voor het vrijwilligerswerk ontvangt;
 • Van onbesproken gedrag is;
 • Nog als vrijwilliger actief is of het vrijwilligerswerk hoogstens 1 jaar voor de aanvraag heeft beëindigd.

Het indienen van een aanvraag betekent overigens niet automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is daarom van groot belang dat aanvragers de voordracht met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandelen. Een aanvraag moet ook altijd ingediend worden in de woonplaats van de kandidaat. 
 

Uitreiking op ander moment

Daarnaast kunt u iemand door het hele jaar heen voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding, te denken valt hierbij aan afscheid van degene die u voordraagt bij een vereniging, een jaarvergadering of een bijzondere bijeenkomst. Voor deze tussentijdse voordrachten geldt een indieningstermijn van vier tot zes maanden. 

Wat wordt er met uw voorstel gedaan?

U krijgt een ontvangstbevestiging na het indienen van het voorstel. Bij eventuele onvolkomenheden of onduidelijkheden wordt er contact met u opgenomen. Er vindt een onderzoek plaats en aan de hand daarvan adviseert de burgemeester over het voorstel. Het voorstel wordt doorgestuurd naar de Commissaris van Koning, vervolgens naar het Kapittel voor de Civiele Orden en de betrokken minister. Het ontwerpbesluit wordt ondertekend door Zijne Majesteit de Koning. In naam van de Koning wordt de onderscheiding en versierselen door de burgemeester uitgereikt. Het bestuurssecretariaat informeert namens de burgemeester de voorsteller over de uitkomst. 

Meer actuele informatie over het aanvragen van lintjes kunt u vinden op: www.lintjes.nl(externe link).

Laatste nieuws...

 • Inloopbijeenkomst Ontwerp Bestemmingsplan Eurocircuit

  De Gemeente Valkenswaard heeft de toekomst van het Eurocircuit vertaald in een ontwerp bestemmingsplan dat ter inzage ligt tot en met 22 juni 2023. Om het ontwerp bestemmingsplan toe te lichten wordt er een algemene inloopavond georganiseerd op dinsdagavond 6 juni van 19.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard.

 • NL-Alert testbericht op maandag 5 juni 2023. Ontvang jij ‘m ook?

  NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert over noodsituaties. Op maandag 5 juni 2023 zendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht uit in heel Nederland.

 • Militaire oefening van 5 t/m 16 juni 2023

  Van 5 t/m 16 juni 2023 vindt er een militaire oefening plaats binnen de gemeente Bergeijk.  De oefening wordt gehouden in het kader van opleiding en training voor militairen van de Koninklijke Landmacht.