De zuidelijke randweg Luyksgestel en Bergeijk is een werknaam voor de doorgaande routes binnen de bebouwde kom van Luyksgestel, ‘t Loo en Bergeijk. In Luyksgestel gaat het om het gedeelte vanaf de komgrens op de Lommelsedijk tot en met de al aangepaste komgrens ter hoogte van de Loonsebaan. In ‘t Loo en Bergeijk betreft het, het gedeelte vanaf de komgrens op ‘t Loo tot aan de rotonde Eykereind bij de brandweerkazerne. Het voornemen is niet om de totale wegen opnieuw in te richten maar om op een aantal locaties de verkeerssituaties aan te passen.

Dit project is een vervolg op de eerder uitgevoerde maatregelen in het traject Heijerstraat – Loveren in Westerhoven. Het doel is om de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom uniform in te richting. De uit te voeren maatregelen op de zuidelijke randweg in Luyksgestel en Bergeijk moeten gaan aansluiten bij de maatregelen die in Westerhoven al zijn uitgevoerd. Een uniforme inrichting draagt namelijk bij aan de algehele verkeersveiligheid op de betreffende wegen.

Voortgang

  1. Afgerond: Informatieavond definitieve maatregelen -

    Op de informatieavond zijn de definitieve maatregelen gepresenteerd. De komende maanden worden deze maatregelen uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp en zullen de werkzaamheden worden aanbesteed. Wij streven er naar in het najaar van 2021 te starten met de uitvoering van de maatregelen.

    Download de presentatie van de informatieavond van 14 oktober 2020

  2. Afgerond: Informatieavond uitvoering werkzaamheden -

    Op de informatieavond zijn de aanwezigen geïnformeerd over de werkzaamheden, de planning, de afsluitingen en de omleidingen. Tevens was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

    Download de presentatie van de informatieavond van 27 september 2021

Laatste nieuws...