Vandaag verstuurden 21 burgemeesters namens hun gemeenten een brief aan minister-president Rutte. Ook burgemeester Arinda Callewaert-De Groot heeft de brief ondertekend.

De burgemeesters roepen in de brief op zij aan zij te staan met de ondernemers en op de kortst mogelijke termijn de bestaande maatregelen te versoepelen voor ondernemers in de niet-essentiële sectoren. Ook verzoeken zij met spoed een duurzaam toekomstperspectief te bieden voor de langere termijn. De burgemeesters zijn graag bereid om hier samen, zij aan zij, aan te werken.

Lees de volledige brief:

Burgemeester Arinda Callewaert-de Groot

Open Brief aan minister-president

Aan de Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA ’S-GRAVENHAGE

Onderwerp: Zij aan zij met onze ondernemers

Oirschot, 12 januari 2022

Geachte heer Rutte,

Het zal u niet ontgaan zijn dat veel ondernemers in sectoren die op dit moment gesloten zijn in zwaar weer verkeren. Als burgemeesters in de regio Zuidoost-Brabant maken wij ons grote zorgen om al die lokale ondernemers die door de huidige lockdown opnieuw hard worden geraakt. Daarom sturen wij u deze Open Brief. Want het zijn juist deze ondernemers die onze lokale gemeenschappen kleur geven en direct en indirect zorgen voor werkgelegenheid. Echter voor velen lopen de economische, financiële en vaak ook psychische effecten op en wij maken ons zorgen over de gevolgen hiervan. De gevolgen voor deze ondernemers persoonlijk, de gevolgen voor het leefklimaat in onze stads- en dorpskernen maar ook de forse
maatschappelijke en emotionele effecten, ook op de langere termijn, voor iedereen in onze samenleving.

Op dit moment ontvangt u vanuit vele belangenorganisaties en gemeenten deze signalen van zorg. Ook in de Extra Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zal dit onderwerp aanstaande donderdag 13 januari nadrukkelijk op de agenda staan. De motie ‘Evenwicht in coronamaatregelen’ die morgen wordt ingediend zullen wij dan ook zeker ondersteunen. De maatschappelijke ontwrichting is momenteel immers te groot.
Hier komt bij dat het begrip voor de maatregelen zienderogen afneemt. Ondernemers zien met lede ogen dat de lokale online aankopen afnemen, het geld een paar kilometer verderop over de grens wordt uitgegeven, groothandels voor bijna iedereen open zijn en op markten niet-essentiële producten wel worden verkocht. Ook de verhouding van veilig winkelen tussen de essentiële en niet-essentiële winkels raakt zoek. Bovendien ervaren de ondernemers pijn dat een beeld wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden, wat niet zo is. Er resteren hoge kosten voor elke ondernemer. 

Wij pleiten dan ook voor het versoepelen van de maatregelen op een wijze die voor de volksgezondheid verantwoord is. Zowel voor ondernemers in de detailhandel, de horeca, de kappers en vergelijkbare dienstverleners, de culturele- en sportsector en voor tal van activiteiten in onze kernen. Stuk voor stuk hebben ze zich afgelopen bijna twee jaar innovatief getoond om veilig werken in deze tijd mogelijk te maken.

Daarnaast pleiten wij voor het ruimschoots verbeteren van de huidige steunpakketten voor ondernemers. Ondanks alle creativiteit waarmee ondernemers proberen te ondernemen zijn hun inkomsten minimaal en worden ondernemers slechts zeer beperkt gecompenseerd.

Ook roepen wij u op om zich in te zetten voor een gelijk beleid binnen Europa zodat ondernemers in de grensregio’s niet extra hard getroffen worden.

Zij aan zij
Als burgemeesters in de regio Zuidoost-Brabant doen wij een dringend appèl op u om zij aan zij te staan met
onze ondernemers en op de kortst mogelijke termijn de bestaande maatregelen te versoepelen voor
ondernemers in de niet-essentiële sectoren. Ook verzoeken wij u met spoed een duurzaam toekomstperspectief te bieden voor de langere termijn. Als burgemeesters zijn wij graag bereid om hier samen met u, zij aan zij, aan te werken.

Hoogachtend,


De burgemeester van Oirschot, mr. J.C.R. Keijzers-Verschelling

De burgemeester van Best, J.G.M.T. Ubachs

De burgemeester van Veldhoven, M.J.A. Delhez

De burgemeester van Bladel, MSc ir. R.P.G. Bosma

De burgemeester van Son en Breugel, drs. J.F.M. Gaillard

De burgemeester van Waalre, dr. A.J.W. Boelhouwer

De burgemeester van Bergeijk, A. Callewaert – de Groot

De burgemeester van Someren, D. Blok

De burgemeester van Heeze-Leende, P.J.J. Verhoeven

De burgemeester van Reusel-de Mierden,  A. van de Ven

De burgemeester van Asten, A.A.H.C.M. van Extel – van Katwijk

De burgemeester van Laarbeek, F.L.J. van der Meijden

De burgemeester van Geldrop-Mierlo, J.C.J. van Bree

De burgemeester van Deurne, drs. G.T. Buter

De burgemeester van Helmond, P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

De burgemeester van Cranendonck,  F.A.P. van Kessel

De burgemeester van Eindhoven, J.A. Jorritsma

De burgemeester van Eersel, W.A.C.M. Wouters

De burgemeester van Gemert-Bakel, ing. M.S. van Veen

De burgemeester van Nuenen, M.J. Houben MBA

De burgemeester van Valkenswaard, drs. A.B.A.M. Ederveen

Laatste nieuws...

  • Burgemeester Arinda Callewaert is door Commissaris van de Koning Ina Adema opnieuw benoemd tot burgemeester van Bergeijk.
    Commissaris van de Koning Ina Adema en burgemeester Arinda Callewaert-de Groot na de herbenoeming
  • Na de persconferentie van afgelopen zaterdag is het weer stil in de straten van onze dorpen. Ondernemers en winkeliers hebben hun deuren weer moeten sluiten. Wij hadden zo graag gezien dat het dit jaar anders zou zijn. Helaas is dat niet het geval. 
  • De gemeente Bergeijk doet, voor wat betreft de gemeentegids / het gemeentemagazine, alleen zaken met Akse Media B.V.