We hebben het al vaker uitgesproken; Bergeijk wil dé fietsgemeente van Brabant worden. Op vrijdag 9 september 2022 hebben we, samen met omwonenden en overige geïnteresseerden, het fietspad Luyksgestel – Weebosch geopend. Deze verbinding, die in totaal 1 miljoen euro heeft gekost, is één van de zes fietsverbindingen die de gemeenteraad in 2019 prioriteit heeft gegeven. Voor de zomer konden de nieuwe vrijliggende fietspaden al in gebruik worden genomen maar nu zijn ook de werkzaamheden aan het wegdek klaar. En daarmee is het project afgerond. 

Vier fietsers op het nieuwe fietspad buiten de bebouwde kom van Luyksgeslte

Bergeijkse fietsambitie

Naast een belangrijk vervoersmiddel voor onze schoolgaande jeugd is de fiets ook een steeds beter alternatief voor het woon – werk verkeer. Met goede fietsverbindingen van kern tot kern en van Bergeijk naar het stedelijk gebied, willen we de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van Bergeijk vergroten. Inmiddels zijn drie van de zes geprioriteerde fietsverbindingen gerealiseerd. De komende jaren zullen de overige drie aan de beurt zijn.

Laatste nieuws...