De gemeente Bergeijk heeft het voornemen om een drietal bouwvelden, in totaal 2031 m2 bouwgrond, in de markt te zetten. De bouwvelden zijn onderdeel van de woningbouwplannen:

 • Bernadus, ‘t Loo
 • Terlo, ’t Loo
 • Tiliaans Noord, Luyksgestel

In deze plannen liggen kansen om met de bouw van 19 micro-woningen bij te dragen aan de doelstelling om extra kleinere en goedkopere woningen te bouwen in Bergeijk. Met name het huisvesten van starters is één van de doelstellingen van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid.

Eén opdracht

De gebiedsontwikkeling van de drie bouwvelden vraagt om een goede afstemming en samenwerking tussen de gemeente en de bouwer/ontwikkelaar. De gemeente wil één partij contracteren die de grond, tegen marktconforme voorwaarden, koopt en op eigen risico een plan ontwikkelt en de micro-woningen realiseert.  

Inschrijven

Via een formulier op www.bergeijk.nl/informatie-bouwvelden is het mogelijk uw inschrijving aan ons kenbaar te maken. Dit kan tot zondag 2 april 2023. Daarna worden alle inschrijvingen beoordeeld aan de hand van de selectiecriteria. Naar verwachting zullen we op vrijdag 5 mei 2023 bekendmaken aan welke partij de grond verkocht wordt.   

Informatie en vragen

Meer informatie over de bouwvelden, de voorwaarden voor de grondverkoop, een nadere omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en de selectieprocedure is te vinden op www.bergeijk.nl/verkoop-bouwvelden. Het stellen van vragen was mogelijk tot  zondag 5 februari 2023. Met een nota van inlichtingen worden alle gestelden vragen uiterlijk vrijdag 17 februari 2023 beantwoord. 

Laatste nieuws...

 • Succesvol project ‘gratis regenton’ krijgt vervolg

  Vorig jaar hebben we, in het kader van de Nationale Klimaatweek, in Riethoven 100 gratis regentonnen weggegeven. Dit jaar gaan we het project uitrollen in de kernen Westerhoven, de Weebosch en ’t Loo

 • Klusbus voor isolerende maatregelen huurwoningen Bergeijk

  Woningcorporatie Woningbelang en de gemeente Bergeijk zetten een klusbus in om huurders van oud Vestia-woningen te helpen in het verduurzamen van hun woningen.

 • Geboortebos 2021

  Op zaterdag 11 maart hebben we voor de tweede keer samen, voor alle in 2021 geboren kindjes, een boom geplant in het geboortebos.