De gemeente heeft een hoge ambitie op het gebied van fietsen en zetten in op een verbetering van het fietscomfort. De fietspaden aan de Eerselsedijk, waar dagelijks veel fietsers (o.a. schoolgaande kinderen) gebruik van maken, wordt daarom vernieuwd en tevens breder gemaakt. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. Eerst zal het fietspad buiten de kom (vanaf grens met Eersel tot de komgrens) uitgevoerd worden. In een tweede fase, voorjaar/zomer 2022, zal het gedeelte binnen de kom worden aangelegd.

De werkzaamheden voor fase 1 starten op maandag 1 november 2021 aan de westzijde (Eersel richting Bergeijk). Het fietspad aan de oostzijde (Bergeijk richting Eersel) zal tijdelijk ingericht worden als tweerichtingsfietspad. Voor de veiligheid van de fietsers zullen er waar nodig verkeersregelaars ingezet worden. In de avonden worden attentie verhogende maatregelen getroffen.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente via +31 (0)497 - 551 455.
 

Laatste nieuws...