Op woensdag 12 januari 2022 hebben we eindelijk, na bijna drie jaar, de uitspraak van de Raad van State op het bestemmingsplan Hof Noord ontvangen. De Raad van State heeft de beroepen ongegrond verklaard. Dit betekent dat het plan nu definitief is en voor de zomer gestart kan worden met de realisatie.

Het plan omvat de bouw van een supermarkt en 30 sociale huurappartementen op de plek van het voormalige postkantoor met omliggende appartementen. Ook de herinrichting van het openbaar gebied, met o.a. de aanleg van extra parkeerplaatsen, is onderdeel van dit plan. 
De aanleiding voor het plan is om de winkels op ‘t Hof, in het kernwinkelgebied, zoveel mogelijk te concentreren en een levendig centrum te realiseren. Een supermarkt heeft grote aantrekkende werking voor omliggende winkels waarmee leegstand van winkelpanden wordt voorkomen. 

Het bestemmingsplan is in april 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan heeft vervolgens lang stilgelegen vanwege de beroepen die in 2019 tegen dit plan zijn ingediend. Ook de Raad van State heeft last gehad van de coronamaatregelen waardoor de behandeling van beroepen zijn vertraagd.

Wethouder Mathijs Kuijken is blij dat deze uitspraak er nu ligt zodat eindelijk de uitvoering kan worden voorbereid. We verwachten dat er voor de zomer daadwerkelijk met de sloop en de bouw gestart kan worden. Het plan, inclusief herinrichting openbaar gebied, kan dan eind 2023 worden opgeleverd.

Laatste nieuws...