Een opvallende toevoeging in het Kempische straatbeeld: sinds vandaag staan er in de gemeenten Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden en Bergeijk zes innovatieve liftzuilen. Deze liftzuilen - onderdeel van mobiliteitsprogramma Brainport Bereikbaar - stimuleren dorpsgenoten om meer samen te reizen en daarmee minder beroep te doen op de eigen auto. De mobiliteitswethouders van de vier Kempengemeenten gaven het goede voorbeeld met een eerste lift.

Druk op de knop

Het fenomeen ‘liften’ doet denken aan een kartonnen bord met plaats van bestemming erop en een lifter met duim omhoog. In De Kempen kan liften anno 2023 via een innovatieve liftzuil. Een digitale kaart op de zuil toont de mogelijke richtingen en met een druk op de knop verschijnt de richting op een lichtkrant voor passerende automobilisten.
 

De wethouders van vier Kempengemeenten staan te wachten bij de liftzuil

F’kes Meerijden

De liftzuilen in de Kempendorpen maken onderdeel uit van het initiatief F’kes Meerijden, opgezet vanuit het mobiliteitsprogramma Brainport Bereikbaar. Het initiatief geeft een nieuwe invulling aan liften en faciliteert liftpunten in dorpen waarmee je dus niet met vreemden, maar juist met dorpsgenoten samen kunt reizen.

De wegen in de Brainportregio slibben dicht en vooral in de kleinere dorpskernen blijkt het laten staan van de auto een uitdaging. De dienstregeling van het openbaar vervoer is daar vaak beperkt en de opkomst van deelvervoerconcepten richt zich met name op de stad. F’kes Meerijden biedt daarom een unieke oplossing voor landelijk gebied. De liftzuilen spelen in  op de sterke sociale cohesie in een dorp, de ‘ons-kent-ons-cultuur’ maakt het minder spannend en zelfs leuk om een lift te nemen of geven.
 

Verrassende voordelen

Het doel is om Kempenaren in de komende periode de nieuwe liftmentaliteit te laten omarmen. Het initiatief F’kes Meerijden test tegelijkertijd of liften een toegevoegde waarde kan hebben als extra vervoerswijze in De Kempen en andere landelijke gebieden.

Wethouder Mathijs Kuijken: “We begrijpen dat de liftzuil niet voor iedere reis interessant is, maar het is een mooie aanvulling op de huidige reismogelijkheden en biedt interessante voordelen.”

De eerste zes liftzuilen staan in de dorpen Luyksgestel, de Weebosch, Hulsel, Hoogeloon, Wintelre en Knegsel en zijn dagelijks te gebruiken tussen 06.30 uur en 22.30 uur.

Laatste nieuws...

  • Afvalinzameling Bergeijk 2024

    De nieuwe afvaldata voor 2024 zijn bekend. Wil je een overzicht van alle afval ophaalmomenten (inclusief oud-papier) voor uw adres?

  • Installatie nieuwe leden jeugdgemeenteraad

    Op woensdag 29 november is de nieuwe jeugdgemeenteraad geïnstalleerd! Na een aantal inspirerende startbijeenkomsten in de maand september, waar groep 7 leerlingen kennis konden maken met de gemeente en de burgemeester, was het tijd voor de officiële installatie van 10 nieuwe jeugdleden.

  • Informatieavond Fietsstraat Walik

    Op 26 april 2022 hebben wij u geïnformeerd over de opstart van de ontwerpfase van de herinrichting van de Hobbel en Broekhovenseweg binnen de kom van de kern Walik. De herinrichting van de Hobbel en Broekhovenseweg binnen de kom van Walik maakt onderdeel uit van het tracé van de snelle fietsverbinding Bergeijk – Stedelijk gebied nu beter bekend als het project F67 – De Kempenroute.