Op 9 maart 2023 hebben de Provincie Noord-Brabant, 56 gemeenten en 38 woningcorporaties samen met minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) hun handtekening gezet onder vier regionale woondeals. In de woondeals is vastgelegd hoe iedere regio en gemeente een evenredig aandeel van de woningbouwopgave realiseert. Namens de regio Zuidoost-Brabant zette wethouder Mathijs Kuijken, als vertegenwoordiger van de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven, zijn handtekening. Met de ondertekening geven alle partijen aan de schouders te zetten onder de grote opgave voor Brabant.

Woondeal Zuidoost-Brabant

De regio Zuidoost-Brabant staat voor een schaalsprong. De Brainport Eindhoven heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot een van de krachtigste motoren van de Nederlandse economie. Daardoor groeit de regio hard. Dit vertaalt zich onder andere in een grote woningbouwopgave om minimaal 45.000 woningen toe te voegen in de periode 2022 t/m 2030. Meer realiseren mag, mits dit gebeurt op goede, ruimtelijk afgewogen en regionaal afgestemde (uitbreidings)locaties. In de woondeal zijn er afspraken gemaakt over ieders rol en bijdrage aan deze opgave. Daarnaast is regionaal afgesproken dat nieuwe projecten (gemiddeld) uit minimaal tweederde betaalbare huur- en/of koopwoningen bestaan. Op deze manier worden er betaalbare woningen toegevoegd voor doelgroepen waarbij op dit moment de woningnood het hoogst is.  

Ondertekening woondeal met wethouder Mathijs Kuijken

Bergeijkse ambitie

In Bergeijk is het goed wonen. We hebben de rust en de ruimte en zijn gevestigd op steenworp afstand van grote Brabantse steden. Daarom stijgt ook hier de vraag naar beschikbare woningen. In eerdere afspraken met de Provincie Noord-Brabant over woningbouw werd altijd een maximum aantal te bouwen woningen vastgesteld. Voor Bergeijk was dit bepaald op maximaal 600 nog te bouwen woningen tot 2030. Dat strakke regiem is in de woondeal losgelaten. Er zijn nu afspraken gemaakt over de minimale opgave per gemeente. Dit sluit aan bij de Bergeijkse ambitie. De afgelopen jaren bouwden we in Bergeijk gemiddeld zo’n 100 woningen per jaar. Dat is ruim meer dan volgens de provinciale prognoses nodig was. Wethouder Mathijs Kuijken is blij met de versoepeling in de woondeal om het bouwen van meer woningen toe te staan. “We gaan ervan uit dat we met een goede onderbouwing de mogelijkheden krijgen om in ieder geval de behoefte aan 1000 woningen uit onze Omgevingsvisie tot 2030 kunnen realiseren.”

Meer nieuws...

  • Succesvol project ‘gratis regenton’ krijgt vervolg

    Vorig jaar hebben we, in het kader van de Nationale Klimaatweek, in Riethoven 100 gratis regentonnen weggegeven. Dit jaar gaan we het project uitrollen in de kernen Westerhoven, de Weebosch en ’t Loo

  • Klusbus voor isolerende maatregelen huurwoningen Bergeijk

    Woningcorporatie Woningbelang en de gemeente Bergeijk zetten een klusbus in om huurders van oud Vestia-woningen te helpen in het verduurzamen van hun woningen.

  • Geboortebos 2021

    Op zaterdag 11 maart hebben we voor de tweede keer samen, voor alle in 2021 geboren kindjes, een boom geplant in het geboortebos.