Ruimtelijke plannen

Alle gebieden in de gemeente hebben een eigen bestemming. Denk hierbij aan woningen, bedrijven en sportvelden. De gemeenteraad stelt voor het hele grondgebied van de gemeente één of meerdere ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen) vast. In een bestemmingsplan staan de regels voor het gebruiken en bebouwen van een gebied.

De gemeenteraad stelt ook structuur- of gebiedsvisies vast. Hierin staan de hoofdzaken van het door de gemeente uit te voeren ruimtelijk beleid.

Werkwijze voor ruimtelijke plannen tot 1 januari 2023

Voor bestemmingsplannen waarvan het ontwerp vóór 1 januari 2023 ter inzage is gelegd mag nog de oude bestemmingsplanprocedure worden gevolgd. Om te zorgen dat er een werkbare situatie blijft bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet hanteert de gemeente Bergeijk de werkwijze, dat een compleet voorontwerpbestemmingsplannen in ieder geval vóór 1 augustus 2022 bij onze gemeente ingediend moet zijn.

Lees verder over de werkwijze voor ruimtelijke plannen tot 1 januari 2023

Adres

Gemeentehuis Bergeijk
Burg. Magneestraat 1 | 5571 HB
Postbus 10.000 | 5570 GA Bergeijk

Gebruikt u voor uw bezoek aan de gemeente Bergeijk navigatie? Gebruik dan de postcode.
Sommige navigatiesystemen verwijzen u naar Luyksgestel in plaats van Bergeijk.

Contact

E-mail: info@bergeijk.nl
Telefoon: +31 (0)497 - 551 455

Wordt u gebeld door (088) 497… of (088) 498…? Dan belt de gemeente u.
Medewerkers bellen u dan rechtstreeks.

Praat mee op social media!

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube