Ruimtelijke plannen

Alle gebieden in de gemeente hebben een eigen bestemming. Denk hierbij aan woningen, bedrijven en sportvelden. De gemeenteraad stelt voor het hele grondgebied van de gemeente één of meerdere ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen) vast. In een bestemmingsplan staan de regels voor het gebruiken en bebouwen van een gebied.

De gemeenteraad stelt ook structuur- of gebiedsvisies vast. Hierin staan de hoofdzaken van het door de gemeente uit te voeren ruimtelijk beleid.

Werkwijze voor ruimtelijke plannen tot 1 januari 2023

Vanwege het uitstel van de Omgevingswet is het tijdelijk, tot 1 januari 2023, weer mogelijk om (voor-) ontwerpbestemmingsplannen in te dienen. Deze plannen zullen we in het voorjaar van 2023 beoordelen en deze zo mogelijk voor de  inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2023 in procedure brengen.

Helaas kunnen we op dit moment  geen nieuwe principeverzoeken in behandeling nemen.

Op dit moment hebben wij erg veel verzoeken om af te wijken van het bestemmingsplan in behandeling. Om die reden hebben we moeten besluiten om nieuwe verzoeken, die afwijken van het bestemmingsplan, voorlopig niet te behandelen. Naar verwachting wordt pas in de loop van 2023 duidelijk wanneer de behandeling weer kan worden opgepakt. Wij zullen op dat moment met u contact opnemen.

Heeft u al een verzoek gedaan, dan is bovenstaande mogelijk niet van toepassing. U wordt hierover persoonlijk geïnformeerd.

Adres

Gemeentehuis Bergeijk
Burg. Magneestraat 1 | 5571 HB
Postbus 10.000 | 5570 GA Bergeijk

Gebruikt u voor uw bezoek aan de gemeente Bergeijk navigatie? Gebruik dan de postcode.
Sommige navigatiesystemen verwijzen u naar Luyksgestel in plaats van Bergeijk.

Contact

E-mail: info@bergeijk.nl
Telefoon: +31 (0)497 - 551 455

Wordt u gebeld door (088) 497… of (088) 498…? Dan belt de gemeente u.
Medewerkers bellen u dan rechtstreeks.

Praat mee op social media!

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube