De vijf Brabantse Kempengemeenten en het CBS hebben hun krachten gebundeld in het eerste Rural Data Center van Nederland. Het doel? Data samen efficiënter en effectiever gebruiken op lokaal niveau.

De gemeente beschikt over veel gegevens en de unieke samenwerking maakt het mogelijk om nieuwe informatiebronnen in te zetten, aan te bieden aan beleidsmedewerkers en te gebruiken bij het beantwoorden van beleidsvragen. Het samenvoegen van informatie op kaartmateriaal maakt analyses mogelijk, die zonder samenvoeging moeilijker of onmogelijk zouden zijn. Daarnaast verkrijgt de gemeente inzicht in lokale ontwikkelingen in de samenleving. Op deze manier krijgen overheid, burgers, bedrijven en instellingen op een gestructureerde manier inzicht in wat er, gebaseerd op feitelijke gegevens, in de gemeente gebeurt. De Kempengemeenten willen met een datagedreven manier van werken meer maatwerk in beleid mogelijk maken, de dienstverlening nog meer verbeteren en transparanter communiceren over de besluiten die worden genomen. 

Wilt u meer informatie of benieuwd naar alle projecten?

Alle vijf de Kempengemeenten doen mee aan dit project en voor meer informatie verwijzen we u graag door naar het dashboard Rural Data Center de Kempen(externe link)