Sociale kaart

De gemeente Bergeijk heeft een rijk verenigingsleven en veel bewoners zijn bereid elkaar te helpen. Daar zijn we trots op!
Die rijkdom zie je ook terug in de diversiteit en het grote aantal vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties die in onze kernen actief is.

De Bergeijkse burgers en de organisaties weten elkaar echter niet altijd te vinden!

De sociale kaart Bergeijk is een uitgebreid adressenbestand waarin per kern informatie te vinden is over de lokale vrijwilligersorganisaties op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. Ook de professionele organisaties die in elke kern actief zijn op deze terreinen worden vermeld. Naast contactgegevens worden ook de belangrijkste activiteiten op een rij gezet, en wordt vermeld of er kosten zijn voor deelname aan de activiteiten.

De website zal continu geactualiseerd worden en jaarlijks zal een algehele update aan u gevraagd worden.Staat uw organisatie er nog niet bij? Via www.bergeijk.nl/gegevenssocialekaart vindt u een invulformulier waarin u de gegevens van uw organisatie kunt zetten.