HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  AKJ

AKJ

Naam organisatie: AKJ
Adres: IJsbaanpad 9-11 
Postcode en plaats: 1076 CV Amsterdam​
Telefoon: 088-5551000
E-mail: info@akj.nl
Website: www.akj.nl

Het AKJ is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Ieder kind, iedere jongere en ieder ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp van ons krijgen. Wij zijn onafhankelijk. We zijn zelfstandig. En we hebben geen verbinding met jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams.

Doelgroep

Elk kind, elke jongere en elke volwassene die te maken krijgt met jeugdhulp.

Activiteiten

Wij zijn er om iedereen zonder oordeel te helpen. Jongeren, kinderen en ouders die met de jeugdhulp te maken krijgen, kunnen veel vragen hebben. Of klachten. Wij zijn er om die vragen te beantwoorden. We geven advies over welke stappen je het beste kunt zetten. En we ondersteunen mensen die een klacht hebben over de jeugdhulp. Dat is altijd gratis. Wie met de jeugdhulp te maken heeft, heeft automatisch recht op ondersteuning van een vertrouwenspersoon. Wij helpen om heel goed uit te zoeken wat er aan de hand is. We helpen ook om duidelijk te maken wat je mening is en hoe je vindt dat het opgelost moet worden.

Locaties van de activiteiten

Wie antwoorden of hulp nodig heeft, kan ons bellen, e-mailen, schrijven, chatten en bezoeken. Via de telefoon en de chat beantwoorden we vragen direct en geven we advies. Zonodig verwijzen we door naar een vertrouwenspersoon in de regio of naar andere organisaties. Onze vertrouwenspersonen komen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks in jeugdinstellingen. Zo kunnen jongeren hen direct aanspreken en vragen voorleggen of klachten bespreken. Ook jongeren in pleeggezinnen en jongeren die ambulante hulp krijgen, laten we weten dat ze hulp kunnen krijgen van de vertrouwenspersoon. Zij krijgen een brief via hun jeugdzorginstelling.

Voor de kernen

Alle kernen

Eigen (financiële) bijdrage

Nee

Aanmelden

Nee

Opmerkingen

-