HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  Alzheimer Nederland regio Zuidoost-Brabant

Alzheimer Nederland regio Zuidoost-Brabant

Naam organisatie: Alzheimer Nederland regio Zuidoost-Brabant
Adres: Urkhovenseweg 520
Postcode en plaats: 5641 KV Eindhoven
Telefoon: 06 - 36 21 99 02
E-mail: d.jacobs@alzheimervrijwilligers.nl  
Website: www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant 

De Afdeling Zuidoost-Brabant organiseert verschillende activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten en wijst de weg naar hulp in uw omgeving.

Doelgroep

Mensen met dementie, familieleden, mantelzorgers en geïnteresseerden.

Activiteit(en)

  • Wereld Alzheimer Dag
  • Nieuws over medicijnen
  • Alzheimer Cafés
  • Andere bijeenkomsten

Locatie(s) van de activiteiten

Verschillende locaties door Zuidoost-Brabant

Voor de kernen

Alle kernen

Eigen (financiële) bijdrage

Nee

Aanmelden

Nee

Opmerkingen

Maakt u zich weleens zorgen over uw geheugen, of over dat van iemand uit uw omgeving?
U bent niet de enige. Daarom verzorgen vrijwilligers van Alzheimer Nederland verschillende activiteiten en bijeenkomsten. Het doel is om mensen in de onzekere fase van beginnende geheugenproblemen te informeren en de weg te wijzen.