HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  Buurtbemiddeling, Wél!zijn de Kempen

Buurtbemiddeling, Wél!zijn de Kempen

Naam organisatie: Buurtbemiddeling, Wél!zijn de Kempen
Adres: Eikenburg 2
Postcode en plaats: 5521 HZ Eersel
Telefoon: 0497-721615
E-mail: bbm@welzijndekempen.nl
Website: www.welzijndekempen.nl

Buurtbemiddeling kan helpen bij het oplossen van een conflict tussen burgers.

Doelgroep

Elke inwoner die een conflict heeft met een buur.

Activiteit(en)

Onze bemiddelaars proberen, neutraal en onpartijdig, partijen in gesprek te laten komen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Locatie(s) van de activiteiten

Diverse gemeenschapshuizen en dorpshuizen.

Voor de kernen

Alle kernen

Eigen (financiële) bijdrage

Nee 

Aanmelden

Ja

Aanmelden bij: Buurtbemiddeling Kempengemeenten, Ton Spajers
Adres: Eikenburg 2
Postcode en plaats: 5521 HZ Eersel
Telefoon: 0497-721615
E-mail: bbm@welzijndekempen.nl
Website: www.welzijndekempen.

Opmerkingen

-