HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  Dagbesteding Riethoven

Dagbesteding Riethoven

Naam organisatie: Dagbesteding Riethoven
Adres: Hennepstraat 6a
Postcode en plaats: 5561 AC Riethoven
Telefoon: 06-22555856
E-mail: dorpsondersteuner.riethoven@gmail.com
Website: -

Dagbesteding voor mensen uit Riethoven die niet meer vanzelfsprekend aan reguliere activiteiten in het dorp kunnen deelnemen.

Doelgroep

Vooral oudere inwoners uit Riethoven

Activiteiten

Mensen komen twee dagen per week (dinsdag en donderdag) van 10.00 - 16.00 uur inclusief lunch. Er worden verschillende activiteiten in samenspraak met de deelnemers ontplooid.
Wekelijks vindt er een beweegactiviteit plaats o.l.v. de fysiotherapeut.

Locatie(s) van de activiteiten

Gemeenschapshuis De Rietstek, Hennepstraat 6a, 5561 AC Riethoven

Voor de kernen

Riethoven

Eigen (financiële) bijdrage

€ 5,00 per dag, inclusief lunch

Aanmelden

Ja

Aanmelden bij: Janny Stevens (Dorpsondersteuner Riethoven)
Adres: Hennepstraat 6a
Postcode en plaats: 5561 AC Riethoven
Telefoon: 06-22555856
E-mail: dorpsondersteuner.riethoven@gmail.com
Website: -

Opmerkingen

-