HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  Diaconaal Noodfonds Bergeijk

Diaconaal Noodfonds Bergeijk

Naam organisatie: Diaconaal Noodfonds Bergeijk
Adres: Van den Valgaetstraat 17
Postcode en plaats: 5571 BE Bergeijk
Telefoon: 0497-572804
E-mail: elzen17@xs4all.nl
Website: -

Doelstelling van het fonds is mensen, die in onvoorziene omstandigheden in acute nood zijn geraakt, financieel te helpen vanuit onze christelijke inspiratie. De steun is altijd tijdelijk en levensovertuiging en godsdienst spelen hierbij geen rol.

Doelgroep

Mensen in stille/verborgen armoede in de gemeente Bergeijk.

Activiteiten

Samen zoeken naar mogelijkheden om via bestaande regelingen tot een oplossing van het financiële probleem te komen. Lukt het op deze manier niet dan kan het noodfonds hulp bieden door directe financiële ondersteuning te geven.

Locatie(s) van de activiteiten

Parochiecentrum, Hof 16, 5571 CC Bergeijk

Voor de kernen

Alle kernen

Eigen (financiële) bijdrage

Nee

Aanmelden

Ja

Aanmelden bij: Parochiecentrum
Adres: Hof 16
Postcode en plaats: 5571 CC Bergeijk
Telefoon: 0497-561828
E-mail: parochiebergeijk@hetnet.nl 
Website: www.parochiebernardus.nl

Opmerkingen

-