HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  Jonge mantelzorgers, Wél!zijn de Kempen

Jonge mantelzorgers, Wél!zijn de Kempen

Naam organisatie: Jonge Mantelzorgers, Wél!zijn de Kempen
Adres: Eikenburg 2
Postcode en plaats: 5521 HZ Eersel
Telefoon: 0497-514746
E-mail: info@welzijndekempen.nl
Website: www.welzijndekempen.nl

De jonge mantelzorgers vallen onder Wél!zijn de Kempen.

Doelgroep

Jonge mantelzorgers
Dit zijn kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een familielid (bijvoorbeeld moeder, broer of oma) die in de directe omgeving van het gezin woont en die intensieve zorg nodig heeft.

Er kan sprake zijn van een lichamelijke/psychische ziekte, een lichamelijke handicap, verslavingsproblematiek of  een verstandelijke beperking. Meestal gaat het om thuiswonende kinderen die fysiek samenwonen met het zieke gezinslid.  Jonge mantelzorgers zorgen voor hun naaste door praktische of emotionele steun te geven, maken zich vaak zorgen over de zorgsituatie en komen daardoor zelf aandacht en zorg te kort.

Informatie
In de gemeentes Bergeijk, Eersel, Bladel en Waalre worden gezellige activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers. Daarnaast verzorgen we voorlichting ; op scholen, aan vrijwilligers, professionals en andere belanghebbenden.

Activiteit(en)

Wél!zijn de Kempen organiseert maandelijkse activiteiten waar ontspanning, lotgenotencontact en het bieden van een uitlaatklep centraal staan, bijvoorbeeld een speurtocht of een kookworkshop.
Het is voornamelijk bedoelt om hen een ontspannen avond te bieden,
maar geven ook de mogelijkheid om ervaringen met elkaar te delen.

Locatie(s) van de activiteiten

Verschillende locaties, meestal in Eersel

Voor de kernen

Alle kernen

Eigen (financiële) bijdrage

Nee 

Aanmelden

Ja

Aanmelden bij: Dianne Coolen-van Gisbergen
Adres: Eikenburg 2
Postcode en plaats: 5521 HZ Eersel
Telefoon: 0497-514746
E-mail: info@welzijndekempen.nl
Website: www.welzijndekempen.nl

Opmerkingen

-