HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  Logopedie Jansen

Logopedie Jansen

Naam organisatie: Logopedie Jansen
Adres: Kerkstraat 56
Postcode en plaats: 5575 AZ Luyksgestel
Telefoon: 0497-541188
E-mail: info@logopediejansen.nl
Website: www.logopediejansen.nl

Als logopedist houd ik me bezig met alle facetten van communicatie. Er kunnen zich problemen voordoen op al die verschillende facetten. U kunt klachten ondervinden bij het spreken (articulatie/taal) of bij het luisteren/horen. Ook klachten m.b.t. de ademhaling, stemgeving, mondfuncties, eten en drinken behoren tot het aandachtsgebied van de logopedist. Mijn visie op begeleiding is, dat ik samen met u als cliënt of als ouder van een cliëntje onderzoek, wat de klacht is en wat vervolgens het doel is waar we naar zullen streven. Hierbij wordt gekeken, naar de totale mens en wat voor u/ uw kind binnen de begeleiding van belang is, met respect voor ieders eigenheid. Het woord samen speelt in de begeleiding steeds een sleutelrol. Samenwerken betekent in mijn begeleiding : Samen werken aan verbetering van de mogelijkheden van een cliënt(-je) met alle mensen die voor hem/haar belangrijk zijn; we vormen een team.

U of Uw kind staat centraal.

En, we begeleiden samen!

Doelgroep

Iedereen die vragen heeft met betrekking tot logopedie

Activiteiten

Onderzoek en behandeling

Locatie(s) van de activiteiten

Praktijk voor Logopedie M. Jansen, Kerkstraat 56, 5575 AZ Luyksgestel

Voor de kernen

Alle kernen

Eigen (financiële) bijdrage

Vanuit de zorgverzekering

Aanmelden

Ja

Aanmelden bij: Margit Jansen
Adres: Kerkstraat 56
Postcode en plaats: 5575 AZ Luyksgestel
Telefoon: 0497-541188
E-mail: info@logopediejansen.nl
Website: www.logopediejansen.nl

Opmerkingen

-