HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  Lunet zorg

Lunet zorg

Naam organisatie: Lunet zorg
Adres: Croy 5
Postcode en plaats: 5653 LC Eindhoven
Telefoon: 088-5515610
E-mail: info@lunetzorg.nl
Website: www.lunetzorg.nl

Lunet zorg biedt een breed en gevarieerd pakket van zorg voor en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een beperking: van wonen tot werk, van dagbesteding tot vrije tijd, van 24-uurs intensieve zorg tot beperkte of incidentele ondersteuning

Doelgroep

Mensen met een beperking

Activiteiten

Op lokaal niveau bieden we een totaalpakket van wonen tot werk of dagbesteding, van 24-uurs intensieve zorg tot beperkte of incidentele ondersteuning. Tot de specialistische zorg rekenen we de zorg voor ernstig gedragsmoeilijke cliënten, de zorg voor zeer zorgbehoeftige meervoudig (complex) gehandicapte cliënten en de zorg voor kinderen en jeugd

Locatie(s) van de activiteiten

Noord-Brabant

Voor de kernen

Alle kernen 

Eigen (financiële) bijdrage

Afhankelijk van de financieringsvorm en de geboden zorg

Aanmelden

Ja

Aanmelden bij: Mevrouw S. Bloks
Adres: Croy 5
Postcode en plaats: 5653 LC Eindhoven
Telefoon: 088-5515610
E-mail: s.bloks@lunetzorg.nl
Website: www.lunetzorg.nl

Opmerkingen

Activiteiten t.b.v. externe vrijwilligers
Bezoekvriend(in), ondersteuning bij dagactiviteiten zowel bij wonen als bij dagbesteding, vrije tijd, dagtochten, reizen, praktisch hulp/ondersteuning van een (huishoudelijke) klus.