HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  Maatjes, Wél!zijn de Kempen

Maatjes, Wél!zijn de Kempen

Naam organisatie: Maatjes, Wél!zijn de Kempen
Adres: Eikenburg 2
Postcode en plaats: 5521 HZ Eersel
Telefoon: 0497-514746
E-mail: info@welzijndekempen.nl
Website: www.welzijndekempen.nl

Wél!zijn de Kempen is een welzijnsorganisatie die zich inzet voor de kwetsbare mensen in de samenleving.

Doelgroep

Eenzame ouderen, dementerenden, mensen die minder goed ter been zijn.

Activiteit(en)

Op afgesproken tijden gaat de vrijwilliger bij de cliënt langs voor een kopje koffie, het lezen van de krant, het maken van een wandeling (evt. met rolstoel) of het maken van een praatje. Dit gaat altijd in overleg en vindt plaats naar behoefte van de cliënt.

Locatie(s) van de activiteiten

Vanuit kantoor wordt deze dienst gecoördineerd. Het adres van het kantoor van Wél!zijn de Kempen is Eikenburg 2, 5521 HZ Eersel.

De contact tussen vrijwilliger en cliënt vindt plaats bij de cliënt thuis.

Voor de kernen

Alle kernen

Eigen (financiële) bijdrage

Nee 

Aanmelden

Ja

Aanmelden bij: Wél!zijn de Kempen
Adres: Eikenburg 2
Postcode en plaats: 5521 HZ Eersel
Telefoon: 0497-514746
E-mail: info@welzijndekempen.nl
Website: www.welzijndekempen.nl

Opmerkingen

Bereikbaarheid: maandag, dinsdag en donderdag