HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  MEE in Zuidoost Brabant

MEE in Zuidoost Brabant

Naam organisatie: MEE in Zuidoost Brabant
Adres: Laan van Diepenvoorde 37-43
Postcode en plaats: 5582 LA Waalre
Telefoon: 088-465 35 55
E-mail: mee@meedemeentgroep.nl
Website: www.meedemeentgroep.nl

Ondersteuning aan personen met een beperking en hun omgeving t.b.v. participatie in de samenleving.

Doelgroep

MEE is er voor mensen met:

 • een lichamelijke beperking
 • een verstandelijke beperking
 • een chronische ziekte
 • een vorm van autisme
 • niet aangeboren hersenletsel
 • en voor familie, beroepskrachten, vrijwilligers, mantelzorgers of anders betrokkenen.

Activiteit(en)

 • Individuele dienstverlening en kortdurende hulpverlening.
 • Voorlichting en preventie.
 • Ondersteuning mantelzorgers.
 • Ondersteuning vrijwilligers.
 • Schoolmaatschappelijk werk, met name speciaal onderwijs.
 • Coördinatie van en deelname aan regionale netwerken t.b.v. doelgroepen, bijvoorbeeld op gebied van licht verstandelijk gehandicapten, vroeghulp, arbeid.
 • Diverse projecten waarbij cliënten gekoppeld worden aan elkaar c.q. aan vrijwilliger t.b.v. vrijetijdsbesteding.
 • Cursussen en trainingen.

Locatie(s) van de activiteiten

 • MEE in Zuidoost Brabant
 • Huisbezoek
 • Lokale locaties op aanvraag

Voor de kernen

Regio Zuidoost Brabant breed

Eigen (financiële) bijdrage

Onze dienstverlening is in principe gratis, voor een cursus kan een bijdrage gevraagd worden. Een verwijzing is niet nodig

Aanmelden

Ja

Aanmelden bij: MEE in Zuidoost Brabant
Adres: Laan van Diepenvoorde 37-43
Postcode en plaats: 5582 LA Waalre
Telefoon: 088-465 35 55
E-mail: mee@meedemeentgroep.nl
Website: www.meedemeentgroep.nl

Opmerkingen

Bereikbaarheid: MEE is alle werkdagen bereikbaar van 08.30-17.00 uur. Buiten kantooruren is er een bereikbaarheidsdienst voor crisissituaties.