HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  Stichting Kernraad Riethoven

Stichting Kernraad Riethoven

Naam organisatie: Stichting Kernraad Riethoven
Adres: Boshovensestraat 1a
Postcode en plaats: 5561 AR Riethoven
Telefoon: 040-202 42 81
E-mail: kernraad.riethoven@gmail.com
Website: www.rietstek.nl/stichting-kernraad-riethoven-skr

De Stichting Kernraad Riethoven heeft als doelstelling het bevorderen van de leefbaarheid van Riethoven en het welzijn van haar inwoners

Doelgroep

Inwoners van Riethoven

Activiteiten

De Stichting Kernraad Riethoven tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: a. het behartigen van de belangen en het welzijn van de inwoners van Riethoven; b. het bevorderen van meedenken, meebeslissen, de medeverantwoordelijkheid en de zelfwerkzaamheid; c. het bevorderen van overleg en samenwerking tussen diverse groepen, verenigingen, organisaties en personen; d. het opsporen van wensen en behoeften van de bevolking en daarin - in samenwerking met particulier initiatief en overheid - trachten tegemoet te komen; e. het bevorderen, coƶrdineren en (zo nodig zelf) organiseren van activiteiten en voorzieningen op sociaal, cultureel en godsdienstig gebied; f. het behartigen van de belangen van Riethoven bij de overheid, onder andere door overleg en door gevraagd en ongevraagd van advies te dienen omtrent aangelegenheden bij welke de belangen van haar gebiedsdeel rechtstreeks zijn betrokken.

Locatie(s) van de activiteiten

Vergaderlocatie: Gemeenschapshuis De Rietstek, Hennepstraat 6a, 5561 AC Riethoven

Voor de kernen

Riethoven

Eigen (financiƫle) bijdrage

Geen

Aanmelden

Nee

Opmerkingen

-