HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  Stichting Nieuwe Levenskracht Bergeijk

Stichting Nieuwe Levenskracht Bergeijk

Naam organisatie: Stichting Nieuwe Levenskracht Bergeijk
Adres: Mollenstraat 14
Postcode en plaats: 5571 BL Bergeijk
Telefoon: 0497-555597
E-mail: tijssenjp@kpnmail.nl
Website: www.nieuwelevenskracht-bergeijk.nl

Nieuwe Levenskracht Bergeijk verleent materiële en immateriële hulp aan:

  • lichamelijk of geestelijk zieken of gehandicapten
  • gezinnen of samenlevingsverbanden die door ziekte, ongeval of ander voorval, in financiële nood zijn geraakt

Doelgroep

Loon- en uitkeringsafhankelijk deel van de Bergeijkse Bevolking

Activiteiten

Middels contacten van onze vrijwilligers met donateurs, gemeentelijke, maatschappelijke en culturele instellingen, deelnemers aan financiële acties op kermis, marktfestival en presentaties, signaleren/opsporen waar hulp nodig is. Verwijzen/begeleiden naar de juiste overheden of instanties. Zo nodig directe financiële hulp verlenen

Locatie(s) van de activiteiten

Vergaren van inkomsten v.n.l. Bergeijk 't Hof, 't Loo en de Weebosch.
Werven nieuwe donateurs en medewerkers in geheel Bergeijk *)
Ondersteuning in heel Bergeijk *)

*) Westerhoven heeft een eigen Stichting Nieuwe Levenskracht

Voor de kernen

Bergeijk 't Hof, 't Loo, de Weebosch, Luyksgestel en Riethoven

Eigen financiële bijdrage

Geen (geen structurele ondersteuning)
Donateurs: minimaal 6 Euro per jaar

Aanmelden

Ja

Aanmelden bij: mevrouw P. Evers
Adres: Het Kaar 20b
Postcode en plaats: 5571 RT Bergeijk
Telefoon: 0497-573760
E-mail: tijssenjp@kpnmail.nl
Website: www.nieuwelevenskracht-bergeijk.nl

Opmerkingen

Nieuwe Levenskracht staat midden in de gemeente Bergeijk en zoekt dus steeds enthousiaste medewerkers uit heel Bergeijk.