HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  Stichting Nieuwe Levenskracht Westerhoven

Stichting Nieuwe Levenskracht Westerhoven

Naam organisatie: Stichting Nieuwe Levenskracht Westerhoven
Adres: Lindestraat 14
Postcode en plaats: 5563 BA Westerhoven
Telefoon: 040-2041226
E-mail: ingrid@te-ha.nl
Website: -

Nieuwe Levenskracht Westerhoven verleent materiële en immateriële hulp aan:

  • lichamelijk of geestelijk zieken of gehandicapten
  • gezinnen of samenlevingsverbanden die door ziekte, ongeval of ander voorval, in financiële nood zijn geraakt

Doelgroep

Loon- en uitkeringsafhankelijk deel van de Westerhovens Bevolking

Activiteiten

Middels contacten van onze vrijwilligers met donateurs, gemeentelijke, maatschappelijke en culturele instellingen, deelnemers aan financiële acties op kermis, marktfestival en presentaties, signaleren/opsporen waar hulp nodig is. Verwijzen/begeleiden naar de juiste overheden of instanties. Zo nodig directe financiële hulp verlenen

Locatie(s) van de activiteiten

Vergaren van inkomsten in Westerhoven
Werven nieuwe donateurs en medewerkers in Westerhoven
Ondersteuning in Westerhoven

Voor de kernen

Westerhoven

Eigen financiële bijdrage

Geen (geen structurele ondersteuning)

Aanmelden

Ja

Aanmelden bij: mevrouw I. Ketelaars-Daris
Adres: Lindestraat 14
Postcode en plaats:  5563 BA Westerhoven
Telefoon: 040-2041226
E-mail: ingrid@te-ha.nl
Website: -

Opmerkingen

-