HOME  |  Sociale kaart A-Z  |  Stichting Vluchtelingenhulp Bergeijk

Stichting Vluchtelingenhulp Bergeijk

Naam organisatie: VluchtelingenWerk Nederland
Adres: Dr. Rauppstraat 52
Postcode en plaats: 5571 CH Bergeijk
Telefoon: 0497-367078 of 06-10364829
E-mail: wsmolders@vluchtelingenwerk.nl
Website: www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/bergeijk

VluchtelingenWerk Nederland helpt vluchtelingen die in Nederland mogen blijven met het vinden van hun plek in onze maatschappij

Doelgroep

Vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Activiteiten

De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in Bergeijk. We begeleiden hen bij hun huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geven we voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Wendy Smolders, de teamleider van VluchtelingenWerk in Bergeijk. 

Openingstijden kantoor: Woensdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur
Spreekuur: Woensdag van 10.00 tot 13.00 uur

Locatie(s) van de activiteiten

Het Aquinohuis Bergeijk en aan huis bij de vluchtelingen

Voor de kernen

Alle kernen

Eigen (financiƫle) bijdrage

Nee

Aanmelden

Nee

Opmerkingen

-